®minj petrol d.o.o.
M. Laginje b.b.
52 341 ®minj

tel

fax
052/840-550
052/840-551
052/840-552
 

   

®minj petrol d.o.o. je dru¹tvo s ograničenom odgovorno¹ęu za graševinarstvo, promet roba i usluga.
Osnovne djelatnosti su nam trgovina naftom i naftnim derivatima, graditeljstvo i ugostiteljstvo.


 
© ®minj petrol | tomsoft design