«minj petrol d.o.o.
M. Laginje b.b.
52 341 «minj

tel

fax
052/840-550
052/840-551
052/840-552

email obrazac »
 

   

Jedan od znaŔajnih poslova «minj petrola d.o.o. je tgovina naftom i naftnim derivatima.
Ostvarivamo poslovnu suradnju sa Inom te vr╣imo usluge prijevoza za Inine benzinske crpke u cijeloj Hrvatskoj. Osim toga obavljamo dostavu Loż ulja domaŠinstvima i poduzeŠima. Na╣a benzinska crpka nalazi se u «minju na cesti Pula-Pazin u sredi╣tu Istre.
U na╣em asortimanu robe nalaze se ulja i maziva potrebna za sve vrste automobila. Radimo svaki dan od 6.00-22.00 sata.


Kontakt osoba:

Zlatko NaletiliŠ
tel.385(0)52 840 550
fax. 385(0)52 840 552

email. zminj-petrol@pu.t-com.hr

 
© «minj petrol | tomsoft design