®minj petrol d.o.o.
M. Laginje b.b.
52 341 ®minj

tel

fax
052/840-550

052/840-552

email obrazac »
 

na web stranice tvrtke ®minj petrol.
Na stranicama mo¾ete pronaęi vi¹e informacija o djelatnostima kojima se tvrtka bavi, pogledati fotografije objekata i kontaktirati nas putem email formulara.

Jedan od značajnijih poslova ®minj petrola d.o.o. je trgovina naftom i naftnim derivatima.
 
Tvrtka ®minj petrol d.o.o. bavi se graditeljstvom stanova po načelu "ključ u ruke".
 
U sklopu ®minj petrola radi caffe bar "Time out". 
 


© ®minj petrol | tomsoft design